Afgeschermd werken met derden (intern & extern)


Share-board zou geen samenwerkingsplatform zijn als er niet kon worden samengewerkt met personen van buiten het team. Om deze reden kan er via het portaal worden samengewerkt met partijen of individuen die geen lid zijn van het team. Zij krijgen hierdoor alléén toegang tot de informatie binnen het portaal. De rest van de teamomgeving wordt afgeschermd.

Afgeschermd werken met derden (intern & extern)
Het samenwerkingsportaal

Het samenwerkingsportaal

In Share-board wordt er gewerkt op basis van teams en subteams. Deze teams kunnen naar wens worden ingedeeld. Zo kunnen teams worden ingedeeld op basis van afdelingen, projecten, scrumteams of hoe je maar wilt. Elk team krijgt een eigen omgeving waarin gewerkt kan worden. In deze omgeving worden informatie en bestanden gedeeld. Dit hoeft echter niet voor iedereen toegankelijk te zijn.


Via het samenwerkingsportaal kunnen personen van buitenaf informatie delen met het team. Zo kunnen medewerkers ideeën inzenden, klanten een aanvraag indienen en samenwerkingspartners documenten delen. Zij kunnen hun inzending volgen en hierover communiceren met het team. Op deze manier kan er veilig worden samengewerkt met mensen van buiten het team.

Intensief samenwerken met derden

Gaat er een intensief samenwerkingstraject van start waarin twee partijen veelvuldig moeten samenwerken, dan kan er vanzelfsprekend gekozen worden om hiervoor een apart subteam op te zetten. De beheerder kan deze functie, het toevoegen van derden voor een subteam, activeren in het account. In dat geval werkt Share-board zoals dit normaal is voor een team. Ook hier kunnen alleen bestanden worden gedeeld met personen die deel uitmaken van dit team.


Tijdens intensieve samenwerkingstrajecten kan dit de voorkeur hebben doordat bestanden en communicatie in dat geval toegankelijk is voor beide partijen. Dit zorgt veelal voor een helder beeld en duidelijke communicatie. Het voordeel dat acties, besluiten, notulen en bestanden voor iedereen inzichtelijk zijn, helpen hier enorm bij.

Veilig communiceren via het samenwerkingsportaal

Veilig communiceren via het samenwerkingsportaal

Gebruik het samenwerkingsportaal om veilig bestanden te delen en te communiceren met partijen. Share-board heeft een hoge beveiliging, waardoor samenwerkingspartijen met een gerust hart kunnen communiceren en bestanden kunnen delen.


Probeer Share-board
1 maand gratis


Probeer 1 maand gratis

Beginnen met online samenwerken? Nu 1 maand gratis