INLOGGEN
Share-Board-meeting-2.jpg

Share-board voor grote en kleine projecten.

Inhoud en proces op één plek. 

Dé centrale plek voor en met al je teamleden. 

Beter informeren. Sneller consensus met je Stakeholders.

Doe meer online. Ruimte voor betere vergaderingen.Projecten doen. Makkelijker én beter.

Share-board bezit alle functies die je nodig hebt om goed projecten te doen. Voor kleine en grote projecten. Voor je plannen, de (tussen)resultaten, de acties, de afspraken, de meetings, de discussies en de rapportages.


Je hele projectteam in één Share-board. Projecten is wordt makkelijk. Met Share-board als centraal platform is het samenwerken over meerdere locaties en met verschillende projecten tegelijk, een stuk overzichtelijker. Je houdt elkaar beter geïnformeerd. En, alles is meteen gearchiveerd. Nieuwe medewerkers zijn sneller 'on speed and on track'. En je verliest geen kennis en (tussen)resultaten, als een teamlid het project verlaat.Share & Hold

Geef je team en organisatie een geheugen.

Hergebruik alle kennis voor collega en opvolger.

Snel ingewerkt. Zonder moeite een archief.

Verlost van onbenaderbare lokale opslag.


Safe & Trusted

Share-board is streng beveiligd. Zelfs voor de zorg

Werk in de beslotenheid van jouw team.

Open en transparant. Alles wordt gelogd.

Verlost van onveilige lokale opslag. SB is instrinsiek veilig.


Consensus bij je stakeholders

Share-board heeft nog iets heel moois: je kunt makkelijk met je stakeholders een ‘board’ opzetten. Stakeholders zijn veelal druk met andere zaken en doen het ‘project erbij’. Dan is het altijd weer de vraag: Hebben ze allemaal de laatste mail gelezen - inclusief die hele sliert? Reageren ze nu op het eerste of het laatste item? In Share-board hebben ze allemaal alle informatie op een rijtje. Overzichtelijk. In te zien op een moment dat het hun uitkomt.


Onze ervaring is dat het even wennen is, maar al snel wil men niet anders. Een stuurgroep-vergadering gaat al snel alleen over de belangrijke zaken, want de rest is al gezien en ‘besproken’ op Share-board. Iedereen is makkelijk en goed geïnformeerd. Korte lijntjes. Meer betrokken en sneller consensus. Minder behoefte aan formeel rapporteren. Vanzelf beter geïnformeerd. Beter vergaderen en sneller beslissen. Eindelijk Inhoud én Proces 

in één omgeving

Een echte verbetering is dat Share-board je inhoud en proces (letterlijk) laat koppelen. Hou zo makkelijk het overzicht en het inzicht. Daarin is Share-board uniek. 


Bovendien leg je discussies en al je afwegingen en keuzes als 'van-zelf' vast. Dat leidt tot minder verwarring en meer overzicht. 


Ook over je archief hoef je je geen zorgen te maken. Het Share-board is bij het einde van het project van-zelf je archief. Alles wordt automatisch bewaard. Inclusief alle overwegingen, beslissingen, tussen- en eindresultaten.
Gebruik onze project-template

Je start als projectleider een nieuw team in Share-board en maakt daarvan een hoofdteam. Nodig de projectteamleden uit. Maak een of meer subteams voor de verschillende Stakeholders. 


In het hoofdteam (projectteam) maak je...

...het Kenmerk 'Onderwerpen' aan met de SCOPAFIJTH-Subkenmerken:

Security, Communicatie/Commercie, Organisatie, Personeel, Administratie, Financiën, Informatie, Juridische, Technologie, Huisvesting

...het Kenmerk 'Projectfasering' aan met de subkenmerken zoals bijvoorbeeld:

Voorstudie, Projectplanning, Opstart, Fase 1, Fase 2, Test, Implementatie. Overdracht, Beheer.


Maakt snelfilters aan op deze Subkenmerken. Klik op één van de snelfilter en je hebt alle zaken onder elkaar. 


Schrijf het projectplan als Notities in SB. Maak Acties aan en ken ze toe aan de teamleden. Maak een Meeting aan voor de eerstvolgende projectvergadering. Koppel de Acties aan de Meeting. 


Share-board heeft een TEMPLATE voor projecten. Daarmee start je met een voor-ingericht Share-board team. Start een nieuw team en kies 'Project'.


Ervaar Share-board zelf
Ervaar het zelf

Ervaar het zelf

Naam *
E-mailadres *
Verzenden