INLOGGEN
Meeting-Table-Share-board.Banner.jpg

Online samenwerken met Share-board.

Ontmoeten, delen, bewaren en inspireren.

Privacy

De AVG (GDPR) is per mei 2018 van toepassing: de AVG betreft de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).Verwerkingsovereenkomst

Op de volgende pagina is de Verwerkingsovereenkomst gegeven, die van toepassing is wanneer Gebruikers Persoonsgegevens of Bijzondere Persoonsgegevens verwerken als Team-Content in één of meerdere teams van Share-board: https://www.share-board.nl/privacy/verwerkingsovereenkomst/. De Verwerkingsovereenkomst is een onderdeel van Voorwaarden van Share-board.Respect

Share-board respecteert de privacy van gebruikers. Share-board heeft maatregelen genomen om hier invulling aan te geven en te voldoen aan de AVG. Lees hier de gegevens die Share-board verwerkt en de verantwoordelijkheden gebruikers zelf.Closed user groups

Share-board is bedoeld voor 'closed user groups' (teams), waarin bekenden elkaar toegang verschaffen. Gebruikers worden als Teamleden uitgenodigd door de Beheerder van een Share-board-team. De Beheerder is een Gebruiker die als eerste een Share-board-team start en daarna andere Gebruikers als Teamleden uitnodigt. Bekenden zijn bijvoorbeeld collega's, bestuursleden of partners. Een Gebruiker kan in meerdere Teams actief zijn. Share-board zal nooit een Gebruiker uitnodigen. Deze pagina beschrijft de wijze waarop Gebruikers met Share-board werken: https://www.share-board.nl/beveiliging/isms/#Functionele-setting.Beperkt gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden opgeslagen beperken zich in eerste instantie tot het emailadres. Het emailadres wordt in eerste instantie door de Beheerder aangemaakt als onderdeel van de uitnodiging. Uitgenodigde Gebruikers kunnen zichzelf direct (of op een later moment) deactiveren en niet (meer) participeren. Een Gebruiker kan zelf voor- en achternaam en andere persoonlijke gegevens opvoeren, bewerken en verwijderen bij Mijn Profiel. Lees hier de gegevens die Share-board verwerkt en de verantwoordelijkheden gebruikers zelf.Non-disclosure

Share-board verklaart dat Persoonsgegevens en Team-Content nimmer aan derde partijen of personen worden aangeboden.Recht tot inzage

Gebruikers hebben conform de AVG recht op inzicht in de Persoonsgegevens die worden bewaard. Een Gebruiker heeft toegang en inzicht tot zijn/haar persoonsgegevens onder 'Mijn profiel'. De Gebruiker kan zelf zijn/haar Persoonsgegevens aanpassen. Andere Persoonsgegevens dan zichtbaar voor de Gebruiker, worden niet opgeslagen. De gegevens die Share-board verwerkt ten behoeve van Gebruikers is gegeven op de pagina: https://www.share-board.nl/gegevens/.Tweetrapsverificatie

1. De Beheerder nodigt een Teamlid uit via Share-board op basis van het emailadres dat bij de beheerder bekend is; bijvoorbeeld het emailadres van de organisatie waarvoor beiden werken. Het teamlid verifieert het opgegeven emailadres door de klikken op een link in de uitnodigingsmail.


2. De Beheerder kan voor een of meer team(s) de tweetrapsverificatie standaard aan-zetten (High Secure-modus). Bij elke inlog wordt gevraagd de code in de geven die via de email is gegeven door Share-board. Deze twee-trapsverificatie werkt dan voor alle teams van die Gebruiker.Gebruiker verwijderen

Een Teamlid heeft de mogelijkheid om zichzelf te verwijderen uit een of meer teams bij Instellingen / Mijn Profiel / Mijn teams. Een Beheerder kan eveneens een Teamlid verwijderen. Een Beheerder kan zichzelf verwijderen, indien hij/zij een ander Teamlid tot Beheerder heeft gepromoveerd. Share-board kan en en zal nimmer een gebruiker verwijderen. Zie De-activatie.Verwijdering van Team-content

Gebruikers in een Team kunnen zelf hun Team-Content-items verwijderen (uit de prullenbak); tenzij de Beheerder 'permanent verwijderen' heeft uitgeschakeld. De Beheerder van een High Secure (zorg) team kan instellen dat Team-content niet verwijderd wordt (tenzij op expliciet verzoek van bijvoorbeeld een patiënt). Lees verder bij High Secure samenwerken. Share-board kan en en zal nimmer zelfstandig Persoonsgegevens en Team-Content verwijderen. Alle Team-Content en Persoonsgegevens kunnen door een Beheerder van een team volledig verwijderd worden van de database. Share-board hanteert een back-up-periode van één maand t.b.v. een eventuele restore. Indien door een beheerder een team is verwijderd kunnen na die back-up-periode nimmer Persoonsgegevens en Team-Content worden teruggehaald.Beveiliging

Bij Security zijn de maatregelen beschreven die door Share-board genomen zijn voor de bescherming van en tegen de ontsluiting van de Team-Content en Persoonsgegevens van gebruikers. Zie ook de Voorwaarden van Share-board ten aanzien van het gebruik van Team-Content.De-activatie

Gebruikers kunnen door de Beheerder van een team worden gedeactiveerd. Een Gebruiker kan zichzelf deactiveren voor een team. Alleen het gebruikte email-adres blijft dan bewaard, gekoppeld aan de Team-content (de items) die door de Gebruiker zelf zijn aangemaakt of bewerkt. Het email-adres krijgt na de-activatie de toevoeging 'vertrokken', zodat de achterblijvende teamleden weten dat deze gebruiker niet meer actief is binnen dat team. Dit beleid is gelijk aan elke organisatie, waar een persoon als auteur informatie heeft bewerkt en waar de informatie achterblijft in die organisatie. Zie ook 'Gebruiker verwijderen'.Cookies. Wel op de openbare website, niet in de applicatie.

Share-board heeft een website (share-board.nl) en een applicatie (app.share-board.nl). Binnen de applicatie (app.share-board.nl) wordt - op dit moment - geen enkele analyse-tool gebruikt. Via onze website (share-board.nl) wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de openbare website verbeteren. Google kan deze informatie aan overheidsinstanties verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De website-analyse-informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.Share-board BV

Share-board.nl

1 april 2018

Ervaar Share-board zelf
Ervaar het zelf

Ervaar het zelf

Naam *
E-mailadres *
Verzenden